IMPLANTS DENTALS

En el marc de rehabilitacions orals funcionals i estètiques que realitzem sovint cal substituir dents absents. La primera opció per fer-ho sol ser mitjançant implants dentals.

Els implants dentals són unes fixacions de titani biocompatible en forma de cargol que es col·loquen a l’os com una arrel artificial amb l’objectiu servir d’ancoratge o suport a una pròtesi dental que substituirà una o diverses dents perdudes.

Fidels al rigor amb què treballem fem servir implants de reconegut prestigi que compleixen amb la certificació europea (CE) i els estàndards internacionals ISO.

Aquests implants ens permeten realitzar una cirurgia mínimament invasiva (sense sutura i millor postoperatori) i permeten la càrrega immediata per poder usar-los des del primer dia escurçant els temps de tractament per a la comoditat del pacient. A més minimitzen el risc d’infeccions i eviten la necessitat de regeneracions òssies complexes i eviten també contratemps mecànics com fractura o afluixaments dels cargols intermedis.